Stypendium w ramach II Festiwalu Miasto Młodych Artystów 2014 - wyniki

Jesteśmy dumni poinformować Państwa o wynikach Komisji Stypendialnej w ramach Festiwalu Miasto Młodych Artystów. Posiedzenie komisji odbyło się 28.07.2014 w Gościńcu Koćmierzów, celem spotkania było wyłonienie trzech artystycznych talentów spośród ośmiu uzdolnionych młodych osób nominowanych do stypendium w ramach Festiwalu.

Czytaj więcej: Stypendium w ramach II Festiwalu Miasto Młodych Artystów 2014 - wyniki