NGO a Samorząd

Czy organizacje społeczne są potrzebne samorządowi?

Organizacje społeczne (np. stowarzyszenia, fundacje) inaczej nazywane organizacjami pozarządowymi lub organizacjami obywatelskimi są jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Mówi się czasem, że organizacje społeczne to III Sektor (I sektor administracja publiczna, II sektor -biznes). Gdyby wyobrazić sobie świetnie działającą administrację (państwową, samorządową, eto) i dobrze prosperujący biznes (dający pracę, dostarczający różnorodnych dóbr i usług) czy byłoby jeszcze miejsce na ten III Sektor? 

Czytaj więcej: NGO a Samorząd