Współpraca w samorządzie

Współpraca w samorządzie. Dlaczego?

Droga wiodąca do piekieł jest łatwa i szeroka, droga wiodąca do nieba jest wąska i stroma.

… Zdaniem autorów komunikacja i partycypacja społeczna jest filozofią postępowania, która poprzez różne formy (narzędzia i techniki) urzeczywistnia idee samorządności. Pragniemy aby poprzez prezentowane przykłady oraz artykuły wskazać innym możliwość zastosowania sprawdzonych w polskich gminach rozwiązań, które przybliżają nas do społeczeństwa samorządowego i obywatelskiego.

Czytaj więcej: Współpraca w samorządzie