WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Wprowadzenie:

W literaturze naukowej, na szkoleniach, w mediach czy też na różnego rodzaju spotkaniach bardzo często nawiązuje się do terminu „współpraca, współdziałanie, partnerstwo”, wskazując na korzyści z podejmowanych grupowo działaniach lub na realizację działań z udziałem wielu partnerów. Zachęca się liderów społecznych do wspólnego podejmowania wysiłku wskazując na „efekt synergii”, na obniżanie kosztów działania, mówiąc „co dwie głowy to nie jedna”, wykazując, i słusznie, iż warto łączyć pomysły ale tez i zasoby. Z drugiej strony słyszymy „powiadają jaskółki, iż nie dobre są spółki”. Dokładając do tego nasze polskie animozje, zwady, nieufność natrafiamy na mury, które często z powodów nieracjonalnych zniechęcają nas do współpracy. Czy opłaca się współpracować czy jest to tylko taka „moda”.

Czytaj więcej: WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

PARKI, PLACE, DROGI, TERENY NADRZECZNE, SKWERY – PUBLICZNA PRZESTRZEŃ JAKO MIEJSCE KOMUNIKACJI, INTEGRACJI I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ

Wprowadzenie:

Wspólnota gminna oparta jest na wspólnotach sołeckich. Gmina jest jak federacja, która skupia kilka czy kilkanaście sołectw. Częstym problemem mieszkańców ale i władz samorządowych jest zapewnienie integracyjności czy współpracy międzysąsiedzkiej ale też zapewnienia miejsc dla organizacji spotkań mieszkańców. Gdy w sołectwie jest remiza, szkoła, kościół jest o wiele łatwiej zorganizować spotkanie. Gorzej, gdy brak jest jakiekolwiek infrastruktury. Innym aspektem jest poczucie mieszkańców sołectw, które „nie mają nic” poza drogą gminną czy zaniedbanym „kawałkiem” ziemi. Podobnie, rzecz się miała w miejscowości Byszów, Gmina Klimontów, pow. sandomierski.

Czytaj więcej: PARKI, PLACE, DROGI, TERENY NADRZECZNE, SKWERY – PUBLICZNA PRZESTRZEŃ JAKO MIEJSCE KOMUNIKACJI,...