Obywatel a samorząd

Obywatel a urząd – współczesna walka Dawida z Goliatem?

Zamiast wstępu

Ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej Gminy S, powiat Sandomierski, A.D. 2012:

„…Wracając do sprawy Pana J.K., Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Pan K. skarżył się na problem sąsiedzki, zarzucał też gminie, że zajęła część jego działki pod budowę drogi gminnej. Pan K. poodnosił również że na wspomnianej drodze został zakopany hydrant, jego zdaniem po to, aby uniemożliwić ruch pojazdów. Po sprawdzeniu map w Urzędzie Gminy okazało się, że ta działka nie leży w miejscowości Z., ale na terenie O.

Czytaj więcej: Obywatel a samorząd