Co słychać w projektach dotyczących konsultacji społecznych?

Fundacja Fundusz Lokalny SMK w partnerstwie z Gminami Klimontów (woj. świętokrzyskie) oraz Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie), w ramach wdrażanych projektów pn. „Konsultacje Społeczne w Gminie Klimontów” oraz „Konsultacje Społeczne w Gminie Baranów Sandomierski”, zakończyła cykl szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych i sektora pozarządowego z w/w gmin w obszarze merytorycznego przygotowania do procesu konsultacji społecznych.

Obecnie Fundacja, w ramach realizowanych projektów, jest na etapie przeprowadzania stacjonarnych warsztatów dla grupy moderatorów procesu konsultacji.

Podkategorie