Szkolenie "Prawo a turystyka"

W dniu 30 listopada w Obrazowie odbyło się szkolenie FFL SMK dotyczące prawnych aspektów turystyki. Wśród poruszanych tematów były m.in. prawo a rozwijanie aktywności turystycznej na terenach wiejskich, prawne aspekty przewodnictwa turystycznego w kontekście m.in. propozycji ustawy deregulacyjnej, przykłady umów zawieranych przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z klientami i kontrahentami oraz niedozwolone postanowienia umowne w turystyce. Wśród uczestników dużą grupę stanowili członkowie Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego.

"Instrumenty ochrony praw obywatelskich"

Fundacja Fundusz Lokalny SMK zaprasza na szkolenie pt. "Instrumenty ochrony praw obywatelskich", które odbędzie sie dnia 25 stycznia w Przybysławicach. Szkolenie poprowadzi Barbara Wójcik, doktorantka w katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, aplikantka radcowska, zatrudniona w organizacji pozarządowej. Celem szkolenia jest przedstawienie konstrukcji wybranych instrumentów ochrony prawa opartych o unormowania o charakterze publicznoprawnym.

Czytaj więcej: "Instrumenty ochrony praw obywatelskich"

Zostaną dwie formy stowarzyszeń

Rozróżnieniu między stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym było poświęcone spotkanie grupy roboczej w Zespole ds. Rozwiązań Prawnych i Finansowych dla Działalności Społecznej i Obywatelskiej. Skrytykowano również pomysł stowarzyszeń zaufania publicznego. Więcej na portalu ngo.pl.

NSA: informacja publiczna a maile urzędników

Niedawno niektóre duże, ogólnopolskie gazety ogłosiły, że NSA orzekł, że zawartość poczty elektronicznej urzędników nie jest informacją publiczną. Warto jednak zauważyć, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta, wniosek, jaki wysnuli dziennikarze - powierzchowny, a samo uzasadnienie wyroku, jakie podało NSA - dyskusyjne.

Czytaj więcej: NSA: informacja publiczna a maile urzędników

Co dalej z konsultacjami?

Prezydent chce zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym. O to, jak zwiększyć rolę konsultacji społecznych, zapytał przedstawicieli samorządów oraz III sektora. Więcej na portalu ngo.pl.