Plakat twojej organizacji na słupie ogłoszeniowym

Jak donosi portal ngo.pl, Urząd m.st. Warszawa udostępnił organizacjom pozarządowym słup ogłoszeniowy, na którym zamieszczane mogą być plakaty zawierające informacje o działaniach prowadzonych przez organizacje na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy i organizacji działających na rzecz warszawiaków. Zamieszczenie plakatów jest nieodpłatne.W naszych gminach również przydałyby się takie punkty informacyjne. Czy nasi włodarze pójdą ścieżką wyznaczoną przez stolice...?

Władza nie lekceważy, ale unika

Po latach zabiegów działaczy społecznych organizacje zaczęły być traktowane partnersko przez administrację centralną. Część środowiska ocenia relacje jako najlepsze od lat, wciąż jednak niepokoją liczne sytuacje niekonsultowania istotnych zmian prawnych z organizacjami lub traktowania tych konsultacji fasadowo.

Więcej na portalu ngo.pl http://osektorze.ngo.pl/wiadomosc/799925.html

Rada o regulaminach, seniorach, młodzieży i podatku VAT

Szlifowali zmiany w regulaminie, powołali zespoły problemowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zebrała się po raz drugi.
Dyskutowano m.in.: o obecności OPP w mediach, starcie rządowego programu na rzecz osób starszych, programie współpracy resortu pracy z NGO-sami oraz o wątpliwościach co do napływających z innych ministerstw dokumentów do konsultacji. Więcej przeczytasz na portalu ngo.pl.

STO zbiera podpisy pod projektem zmian ustawy o dochodach JST

W poczuciu odpowiedzialności za jakość oświaty i rozwój Polski STO włączyło się w akcję zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej na portalu ngo.pl http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/801241.html