Informacja o numerach służbowych telefonów komórkowych burmistrza i urzędników jest informacją publiczną – orzekł WSA we Wrocławiu.

Pismem z 26 stycznia 2011 r. M. K. zwrócił się do urzędu miasta o udostępnienie wykazu wszystkich numerów telefonów komórkowych jakimi posługują się pracownicy magistratu. 
W odpowiedzi urząd poinformował, że żądanie wykracza poza zakres określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ratusz wyjaśnił, że zakupił telefony komórkowe dla części pracowników funkcyjnych urzędu z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego w celu zapewnienia stałego kontaktu pracodawcy z pracownikami w godzinach pracy, podczas wykonywania swoich obowiązków. 

Czytaj więcej: Informacja o numerach służbowych telefonów komórkowych burmistrza i urzędników jest informacją...

Propozycje zmiany wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Poniżej informacje o efektach zespołu pracującego nad uproszczeniem procedury ubiegania się o dotację na realizację zadania publicznego. Materiały prezentujemy na podstawie publikatora "STOCZNIA".

Czytaj więcej: Propozycje zmiany wzoru oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Trudności z protokołami sesji rady gminy

Trudności z protokołami sesji rady gminy

OPIS PROBLEMU: Dotyczy zatwierdzania protokołów po zakończeniu sesji rady gminy, ich udostępniania i możliwości wprowadzania korekt przez radnych – uczestników posiedzenia rady gminy.

Czytaj więcej: Trudności z protokołami sesji rady gminy

Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Czytaj więcej: Nagroda Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szczecinianie decydują

Informacja to podstawa partycypacji publicznej. A pełna partycypacja nie może zrealizować się bez bezpośredniego kontaktu obywatela z władzą. Warto powtarzać to za każdym razem, bo okazuje się, że nawet w całkiem prostych sprawach, te prawdy nie dla wszystkich są oczywiste.

Czytaj więcej: Szczecinianie decydują