Czy podatek akcyzowy muszą płacić organizacje społeczne i parafie

W dziale „Porady i opinie” przedstawiamy opinie prawne do problemów zgłoszonych przez liderów i organizacje społeczne (organizacje pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie), ale także przez sołtysów, radnych, pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego w kwestiach związanych z animacją i aktywnością lokalną. Każda opinia jest przygotowywana przez prawników współpracujących z naszą Fundacją w ramach programu „Prawo dla obywateli”, zgodnie z misją naszego programu „pomagamy zrozumieć prawo”. Zapraszamy do zgłaszania problemów poprzez bezpośredni kontakt mailowy.

Czytaj więcej: Czy podatek akcyzowy muszą płacić organizacje społeczne i parafie

Radni czy bezradni

Radni czy bezradni Rola radnego gminy, mimo doświadczeń wynikających z wieloletniego funkcjonowania gminy samorządowej nadal jest dyskutowana. Na ile rada gminy jest organem współtworzącym politykę gminy, na ile radny jest „zakładnikiem” wyborców a na ile reprezentuje cała wspólnotę samorządową i działa dla DOBRA PUBLICZNEGO to pytania, które często zadają sobie mieszkańcy jak i ich reprezentanci– radni gminni. 
Próba refleksji w powyższych tematach zawiera publikacja wydana w ramach projektu „Decydujmy razem”.

Publikacja do pobrania 

Zapraszam do lektury
Stanisław Baska

Obowiązek sprawozdawczy OPP w 2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej 12 lutego 2013 r. podpisał rozporządzenia w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej: Obowiązek sprawozdawczy OPP w 2013

Standardy: drogowskaz we współpracy z administracją.

Z władzami współpracuje 85% stowarzyszeń i fundacji. Korzystają z pieniędzy publicznych i różnych form wsparcia, wymieniają się informacjami, konsultują akty prawne. Dla liderów i liderek organizacji w jednym miejscu zebraliśmy obowiązujące standardy współpracy z administracją.

Czytaj więcej: Standardy: drogowskaz we współpracy z administracją.

Najnowszy wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1%

Departament Pożytku Publicznego opublikował najnowszy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 wraz ze zaktualizowanymi rachunkami bankowymi.

Czytaj więcej: Najnowszy wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1%