Seminarium "Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin".

28 września 2012 roku Fundacja Civis Polonus organizuje seminarium „Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin”. Seminarium jest organizowane w ramach dwóch projektów Fundacji. Seminarium poświęcone będzie tematowi partycypacji obywatelskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin, które – jak Pisza organizatorzy – są sposobem na systematyczną aktywność obywatelską młodych ludzi w ich społeczności. Ma być okazją do dyskusji, jak wzmacniać partycypację obywatelską młodzieży. W trakcie seminarium przedstawiciele Fundacji podziela się doświadczeniami z realizacji projektu „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych”. Seminarium odbędzie się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w Warszawie. Szczegółowy program seminarium znajduje się na stronie:http://www.civispolonus.org.pl/files/Aktualnosci/Seminarium_Partycypacja%20obywatels

Budżet partycypacyjny: warszawski eksperyment

W przyszłości społeczności lokalne bezpośrednio będą mogły wpływać na część wydatków swojej gminy czy dzielnicy. Kilka miast w Polsce eksperymentuje z budżetem partycypacyjnym. Do tego grona dołącza Warszawa. Mieszkańcy Śródmieścia zdecydują o 644 tys. złotych z 2,8-milionowego budżetu Domu Kultury Śródmieście na 2013 rok.

Więcej na portalu ngo.pl http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/798798.html

Ruszył portal wiedzy o budżecie zadaniowym

Reforma wprowadzająca budżet zadaniowy to aktualnie jedno z priorytetowych działań rządu. Ale wymogi i wytyczne rządowe to jedno, a zapewnienie dostępu do odpowiednio podanej fachowej wiedzy to całkiem odrębna kwestia. Tu niezbędne okazują się inicjatywy takie, jak stworzony przez QNT i czołowych ekspertów z dziedziny finansów publicznych portal w całości poświęcony tematyce budżetowania zadaniowego.

Czytaj więcej: Ruszył portal wiedzy o budżecie zadaniowym

Urząd w drodze do jakości

Jednym z zadań projektowych pn. ‘Urząd w drodze do jakości” jest opracowanie lokalnego modelu badania satysfakcji mieszkańców w zakresie pracy samorządów w obszarze komunikacja i partycypacja społeczna. Komunikacja i partycypacja czyli sztuka rozmawiania władzy z obywatelami, która ich animuje i włącza ale też umożliwia lokalnym społecznościom aktywne uczestnictwo w planowaniu i zarządzaniu rozwojem gminy. W tym zadaniu postaramy się znaleźć wymierne wskaźniki oceny pracy samorządu w zakresie: „NGO-s a samorząd”, „Współpraca w samorządzie”, „Obywatel a samorząd”. Zapraszam do zapoznania się z interesującym podręcznikiem wypracowanym w ramach projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”. W załączeniu przedstawiamy szablonowy, roboczy materiał „wyjściowy” – „barometr jakości pracy samorządu w obszarze komunikacja i partycypacja społeczna”.

Czytaj więcej: Urząd w drodze do jakości