O Partnerstwach PAFW

Lokalne Partnerstwa PAFW mają na celu inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dobro wspólne jest motywem przewodnim działań w ramach realizowanych konkursów i programów PAFW.

Partnerstwo powstało z przekształcenia Rady Partnerstwa Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” w Fundację Fundusz Lokalny SMK,  która przejęła realizację programu Młodzi Gniewni – partnerstwo dla młodych.  Fundacja przejęła również koordynację programów tj. Działaj Lokalnie, Stypendia Pomostowe, został utworzony nowy program działania Prawo dla Obywateli.

Linki:

Ogólnopolski portal Lokalnych Partnerstw PAFW

Młodzi Gniewni - partnerstwo dla młodych