Współpraca

Lokalne partnerstwo? Czyli z kim współpracujemy, a są to:

• samorządy lokalne (Miasto Sandomierz, Powiat Tarnobrzeski, Powiat Stalowowolski, Miasto i Gmina Koprzywnica, Gmina Samborzec, Gmina Klimontów);

•  samorządowe instytucje kultury (MGOK Koprzywnica, SOK Nowa Dęba, SCK Sandomierz, GOK Radomyśl nad Sanem);

• partnerami finansowymi cyklicznie i okazjonalnie są lokalne firmy związane z fundatorami Fundacji jak i firmy branży turystycznej zlokalizowane w Sandomierzu;

• przy realizacji konkretnych wydarzeń i akcji włączają się szkoły, organizacje społeczne, instytucje typu: parafie, sołectwa, osoby fizyczne – animatorzy i twórcy kultury, grupy nieformalne zainteresowane udziałem w  inicjatywach młodzieżowych Fundacji.