Doświadczenie Fundacji

logo fundacji CMYK hi resFundacja Fundusz Lokalny SMK została ustanowiona przez liderów społecznych z powiatów sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” i zarejestrowana w KRS z dniem 21.11.2011 r. Fundacja kontynuuje i rozwija działalność Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień.

Czytaj więcej: Doświadczenie Fundacji

O Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Społeczeństwo to więcej niż zbiór osób zamieszkujących dane terytorium. Społeczeństwo to prawa i obowiązki, relacje,  wspólna kultura i tożsamość; wiemy skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy. Sieć wzajemnych (pozytywnych) stosunków społecznych budują kapitał społeczny. Społeczeństwo posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną umożliwiająca rozwój.

Chcemy być pomocni tym, którzy na co dzień budują swoje społeczności  wspólnoty lokalne: gminne, sołeckie, parafialne, stowarzyszeniowe, szkolne, rodzinne czy odpowiedzialne grupy działania (formalne i nieformalne).

Historia, nasze kamienie milowe:

Czytaj więcej: O Fundacji Fundusz Lokalny SMK