Piotr Pastuła - Rada Fundacji

PIOTR PASTUŁA - Przewodniczący

11 grudnia 2014 r. w Kępie Zaleszańskim odbyło się V Posiedzenie Rady Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Wśród podjętych uchwał m.in. dokonano wyboru nowych władz Fundacji.

Członek Stowarzyszenia "Wsparcie" z Nowej Dęby, współpracującego z SMK przy wdrażaniu "Działaj Lokalnie" oraz trener młodzieżowy w programie "Młodzi Gniewni dla Nas Pewni", laureat nagrody "Społecznik Roku", animator lokalny, Dyrektor Biura Lasowiackiej Grupy Działania (LGD).

Damian Laskowski - Rada Fundacji

Damian Laskowski - Zastępca Przewodniczącego

Należał do pierwszej grupy animatorów Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień, odpowiadał za Internet, komputery i materiały promocyjne. Uczestniczył przy realizacji takich projektów Stowarzyszenia jak: "Daleko, blisko - RAZEM - program współpracy pomiędzy organizacjami z Euroregionu Karpackiego", "Weekend w Zaleszanach ' program promocji usług agroturystycznych", "Młody Przedsiębiorca - program promocji inicjatyw wśród młodzieży gimnazjalnej", "Przegląd Zaleszański - redagowanie i wydawanie lokalnego kwartalnika społecznego stowarzyszenia". Aktualnie współwłaściciel firmy biznesowej o profilu produkcyjnym.

Genofewa Samołyk - Rada Fundacji

GENOWEFA SAMOŁYK - Przewodnicząca - do roku 2014

Tytuł mgr inż. chemika uzyskała na AGH w Krakowie. Ukończyła również Studium Pedagogiczne przy tej uczelni oraz studia podyplomowe matematyki z informatyką na WSP w Kielcach, a w zakresie zarządzania instytucją oświatową na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Czytaj więcej: Genofewa Samołyk - Rada Fundacji

Lucjan Idec - Rada Fundacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCJAN IDEC - Zastępca Przewodniczącego - do roku 2014

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku pedagogika. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Organizacja Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj więcej: Lucjan Idec - Rada Fundacji

Beata Kaczmarczyk - Rada Fundacji

BEATA KACZMARCZYK

Od 2006 roku związana jestem z organizacjami pozarządowymi, współtwórca Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Trześń.  Mam na koncie realizację kilku projektów oraz odbudowę popowodziową infrastruktury stowarzyszenia (min: kawiarenka internetowa, zaplecze kuchenne, wyposażenie remizy, ogródek Jordanowski).

Czytaj więcej: Beata Kaczmarczyk - Rada Fundacji

Sylwester Idec - Rada Fundacji

SYLWESTER IDEC

Ukończył studia na kierunku Ekonomia spec. Finanse Publiczne i Komercyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelski im. Jana Pawła II oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskał Certyfikat Ministra Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej: Sylwester Idec - Rada Fundacji

Magdalena Pruś - Rada Fundacji

MAGDALENA PRUŚ

Zamieszkała w Baranowie Sandomierskim, lat 26, stan cywilny: zamężna. Ukończyła  studia magisterskie na kierunku biologia środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego gminy Baranów Sandomierski.

Czytaj więcej: Magdalena Pruś - Rada Fundacji

Marcin Flis - Rada Fundacji

MARCIN FLIS

Animator, członek Stowarzyszenia ?Wsparcie? z Nowej Dęby, trener, doradca ROEFS w Tarnobrzegu, współpracował ze Stowarzyszeniem SMK jako trener, członek komisji oceny projektów, wspierający (należał do nieformalnej Rady Partnerów SMK), aktualnie dyrektor biura Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie.

Ryszard Nowocień - Rada Fundacji

RYSZARD NOWOCIEŃ

Radny Gminy Gorzyce, prezes Klubu AA "Betania", działacz społeczny, kilkukrotny laureat konkursów Działaj Lokalnie, prezes OSP Trześń.