Sylwester Idec - Rada Fundacji

SYLWESTER IDEC

Ukończył studia na kierunku Ekonomia spec. Finanse Publiczne i Komercyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelski im. Jana Pawła II oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W 2011 r. uzyskał Certyfikat Ministra Finansów RP uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czytaj więcej: Sylwester Idec - Rada Fundacji

Magdalena Pruś - Rada Fundacji

MAGDALENA PRUŚ

Zamieszkała w Baranowie Sandomierskim, lat 26, stan cywilny: zamężna. Ukończyła  studia magisterskie na kierunku biologia środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim.  Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego gminy Baranów Sandomierski.

Czytaj więcej: Magdalena Pruś - Rada Fundacji

Ryszard Nowocień - Rada Fundacji

RYSZARD NOWOCIEŃ

Radny Gminy Gorzyce, prezes Klubu AA "Betania", działacz społeczny, kilkukrotny laureat konkursów Działaj Lokalnie, prezes OSP Trześń.

Marcin Flis - Rada Fundacji

MARCIN FLIS

Animator, członek Stowarzyszenia ?Wsparcie? z Nowej Dęby, trener, doradca ROEFS w Tarnobrzegu, współpracował ze Stowarzyszeniem SMK jako trener, członek komisji oceny projektów, wspierający (należał do nieformalnej Rady Partnerów SMK), aktualnie dyrektor biura Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie.