PSP 2013/14 - rekomendowani

28 sierpnia 2013 r. w siedzibie Biura Zarządu FFL SMK odbyło się drugie posiedzenie komisji stypendialnej, której zadaniem było ustalenie listy kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych 2013/2014.

Po analizie dokumentów i dyskusji, komisja postanowiła rekomendować następujących kandydatów:

1.        Patrycja Szubstarska

2.        Hubert Wilk

3.        Karolina Ciba

4.        Piotr Filip Sadecki

5.        Dorota Drzewińska

6.        Weronika Maj

7.        Anna Soja

8.        Agnieszka Wargacka

Program Stypendiów Pomostowych - rekomendacje

Dnia 13.08.2013 r. w siedzibie redakcji "Tygodnika Nadwiślańskiego" w Tarnobrzegu odbyło się zebranie Komisji Stypendialnej, zadaniem której było udzielenie rekomendacji kandydatom do Programu Stypendiów Pomostowych.

Czytaj więcej: Program Stypendiów Pomostowych - rekomendacje

Dziękujemy!

Fundacja Fundusz Lokalny SMK pragnie podziękować członkom lokalnych grup sponsorskich. Dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu finansowemu udało się w roku akademickim 2012/2013 przyznać 7 stypendiów w kwocie 5000,00 zł.

Czytaj więcej: Dziękujemy!

Jak uzyskać stypendium PSP 2013

Dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach jest aktualnie jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. W odpowiedzi na ten palący problem w 2002 roku zainicjowany został Program Stypendiów Pomostowych, którego pomysłodawcą jest PAFW a realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej: Jak uzyskać stypendium PSP 2013

Informacje o VII edycji PSP

Szanowni Państwo, 

Z prawdziwą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że 21 marca została ogłoszona XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych w II segmencie partnerami Programu i fundatorami stypendiów, obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego, jest Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych, w tym Fundacja FFL SMK.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, podobnie jak w latach ubiegłych zamierza przystąpić do tego ogólnokrajowego Programu. Pragnę nadmienić, iż dzięki współpracy z lokalnymi grupami sponsorskimi z naszego regionu mamy już ponad 100 stypendystów.

Zapraszam zainteresowane środowiska do przystąpienia do naszego Partnerstwa „Młodzi gniewni…” w ramach którego działamy jako Lokalna Organizacja Stypendialna Programu Stypendiów Pomostowych.

Z poważaniem 

Stanisław Baska 
Prezes Fundacji FFL SMK

UMOWA Z LOKALNĄ GRUPĄ SPONSORSKĄ - PROJEKT