O Programie Stypendialnym - AGRAFKA

Program "Agrafka" adresowany jest to wybitne utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych i ścisłych) przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej ze społeczności, objętej działaniem lokalnych organizacji partnerskich. Przy wyborze stypendystów, którego dokuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych (wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa materialna kandydatów oraz ich pomysł na własny rozwój osobisty."Agrafka" jest programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.