Program Stypendialny "AGRAFKA" - wyniki

Jednym z 12 stypendystów Programu Stypendialnego "AGRAFKA" 2013/2014 został nominowany przez naszą Fundację kandydat - a jednocześnie laureat sceny literackiej Festiwalu Miasto Młodych Artystów - Błażej Pałkus. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.
Wyniki dostępne s
ą tutaj.

Czytaj więcej: Program Stypendialny "AGRAFKA" - wyniki

Program Stypendialny "AGRAFKA" 2013/2014

Fundacja Fundusz Lokalny SMK została zaproszona do nominowania kandydatów w kolejnej edycji Programu Stypendialnego "AGRAFKA", na rok szkolny/akademicki 2013/2014.

Program "Agrafka" adresowany jest to wybitne utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych i ścisłych) przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej ze społeczności, objętej działaniem lokalnych organizacji partnerskich. Przy wyborze stypendystów, którego dokuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych (wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa materialna kandydatów oraz ich pomysł na własny rozwój osobisty."Agrafka" jest programem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

WNIOSEK