Idea Klubu Wolontariusza

 

Klub Wolontariusza FFL SMK zwany dalej Klubem zrzesza osoby i formacje, które dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę i animację społeczną, szczególnie na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji Fundusz Lokalny SMK zwanej dalej Fundacją.