Dokumenty Klubu Wolontariusza 2016

Pobierz:

Załączniki:

  1. Deklaracja przystąpienia do Klubu Wolontariusza – załącznik nr 1 - wystarczy odesłać wypełnione komputerowo zgłoszenie (ale można też pocztą tradycyjną)
  2. Zasady przydzielania punktów – załącznik nr 2
  3. Regulamin Klubu Wolontariusza 2016

Dodatkowe dokumenty związane z Klubem Wolontariusza:

  1. Zasady funkcjonowania formacji - WZÓR
  2. Wzór porozumienia wewnątrzklubowego (formacji) - WZÓR
  3. Umowa wolontariacka – WZÓR
  4. Regulamin – Funduszu Pożyczkowego „Na start”