KONKURS - Dziennikarze w akcji!

Dziennikarze – w akcji! Lokalne media obywatelskie Konkurs dla profesjonalnych mediów lokalnych Funduszu Mediów we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Redakcje mediów lokalnych mają potencjał stwarzania nowych modeli komunikacyjnych i współtworzenia lokalnej wspólnoty, w której liczy się partnerstwo, swoboda wyrażania potrzeb i opinii, świadomość „dobra wspólnego“  i skuteczne mechanizmy perswazji i presji na władze lokalne. Konkurs „Dziennikarze – w akcji! Lokalne media obywatelskie” ma zachęcić profesjonalne media lokalne, by – we współpracy ze społecznikami - użyły narzędzi dziennikarskich do zainicjowania takiej właśnie debaty wokół „dobra wspólnego“, a następnie towarzyszyły wynikającej z niej aktywności obywatelskiej. Wyjście zza biurka (czy raczej zza laptopa) ma posłużyć nie tylko temu, by zebrać „materiał“ czy dotrzeć do „źródeł“, ale także temu, by przymierzyć się – razem z odbiorcami przekazu – do rozwiązania społecznego problemu, który zostanie zdefiniowany w takiej debacie lub w innym trybie. 

Konkurs  organizowany jest przez Fundację Towarzystwa Dziennikarskiego „FUNDUSZ MEDIÓW“ oraz Akademię Rozwoju Filantropii w ramach programu „Działaj lokalnie“. Ma na celu wspieranie profesjonalnych redakcji mediów lokalnych w roli społecznych liderów poprzez finansowe wsparcie wartościowych inicjatyw zgodnych z zasadami opisanego wyżej dziennikarstwa obywatelskiego. Łączna pula grantów wynosi 13 tys. zł. 

KTO, CO, JAK?

Redakcje mediów lokalnych wraz z  ośrodkiem „Działaj lokalnie“ składają wniosek o dofinansowanie projektu dziennikarstwa obywatelskiego. 

Proponują nowatorskie formy łączenia pracy dziennikarskiej ze stymulowaniem aktywności obywatelskiej. Opisują podział zadań między dziennikarzy i społeczników z „Działaj lokalnie“. 

Wypowiedź dziennikarska może przybrać formę artykułu lub cyklu artykułów (w prasie lub w internecie), filmu, programu radiowego czy telewizyjnego, wystawy fotograficznej itp. Działaniom i publikacjom towarzyszy komunikacja w internecie (fora, głosowania, sondy, akcje mailowe). 

Publikacja materiału dziennikarskiego splata się z animacją  działań społecznych: organizowaniem zebrań i debat, zamawianiem ekspertyz, wywieraniem presji na władze poprzez obecność na posiedzeniu rady itd. Tematyka jest uzależniona od lokalnych potrzeb/problemów. Może dotyczyć interesu mieszkańców jednej ulicy ( „Ulica Lipowa bez lip?“), konkretnej placówki  publicznej („Gimnazjum nr 5 - szkoła przetrwania“), czy problemu całej gminy („Nasi bezrobotni na wieki wieków?“).  

Jury złożone z uznanych dziennikarzy przyzna cztery mini-granty w wysokości 2-5 tys. zł na realizację działania. 

Przedstawiciele nagrodzonych redakcji zostaną zaproszeni na wrześniową galę Akademii Rozwoju Filantropii, podczas której będą mieli okazję opowiedzieć o swojej działalności. 

KALENDARZ

Ogłoszenie konkursu: kwiecień 2015

Rozstrzygnięcie konkursu: sierpień 2015

Uroczyste ogłoszenie wyników: wrzesień 2015 

Realizacja projektów: do końca grudnia 2015

Konkurs - Funduszu Bieżących Inicjatyw

Masz pomysł, chęć na wypracowanie lub udoskonalenie metody oraz narzędzi animacji lokalnej poprawiająca jakoś życia społecznego?

Ten Fundusz jest dla Ciebie !

Fundusz Bieżących Inicjatyw dla Animatorów Dobra Wspólnego, jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a fundatorem Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW)

Szczegółowy cel Funduszu, adresaci oraz jakie inicjatywy są wpierane przez Fundusz - znajdziesz w REGULAMINIE.

3 tygodnie na szkoleniu w USA

Da się? TAK!

Informacja dla Absolwentów i Tutorów Programu Liderzy PAFW oraz zachęta dla pozostałych osób, aby działać, rozwijać się i widzieć dalsze możliwości.

Ambasada USA oferuje dla Absolwentów i Tutorów Programu Liderzy PAFW, którzy bardzo dobrze komunikują się w języku angielskim 3 tygodniowe szkolenie.

Jest to Program "Smarter Leader Challenge" prowadzony przez Meridian International Center (www.meridian.org)

oferta jest kierowana do rozpoznawalnych w swoich środowiskach liderów, którzy gotowi są rozpocząć pracę lub już pracują nad istotnym społecznie, łączącym różne sektory projektem, którego wpływ obejmuje co najmniej 1000 osób z wybranej społeczności.

 Oferta zakłada udział w 3-tygodniowym szkoleniu prowadzonym w maju br. w USA, a następnie 9-12 miesięczne wsparcie online od doświadczonego mentora w realizacji ww. projektu.

Aplikacje należy przesyłać do 18 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wypełniając po angielsku załączony formularz (pod nazwą Project Proposal Worksheet Meridian).

Więcej informacji znajdziecie w załączonych dokumentach (Meridian About Smarter Leaders – to szczegółowy opis projektu, 2015 participants in Meridian – to lista osób z innych krajów, które już zakwalifikowały się do udziału w projekcie).

Aplikować mogą również tutorzy, którzy już brali udział w wizycie studyjnej w USA.

Osoba kontaktowa: Anna Małyszko Program Liderzy PAFW

Fundacja Szkoła Liderów ul. Wiejska 12 A 00-490 Warszawa tel. 22 556 82 64

www.liderzy.pl

Wolontariat rodzinny - nabór wniosków do końca marca 2015

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz wolontariatu rodzinnego w społeczności lokalnej. Składająca wniosek do programu grantowego organizacja już na etapie planowania projektu powinna pozyskać deklarację wsparcia ze strony urzędu gminy/powiatu lub jednostek podległych samorządowi, między innymi: biblioteki domów kultury, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych (z wyłączeniem uczelni wyższych, ośrodków pomocy społeczne, szpitali publicznych).

Na etapie składania wniosków nie wymagamy pisemnego potwierdzenia deklaracji, prosimy natomiast o podanie nazwy instytucji, danych kontaktowych oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za współrealizację projektu.

www.wolontariatrodzinny.pl

Eko-list, eko-akcja KONKURS

W imieniu Fundacji FFL SMK również zapraszamy do udziału w konkursie, a poniżej szczegóły z pierwszej ręki ...

Szanowni Państwo,

chciałabym zaprosić Państwa do udziału w programie Eko-starter, organizowanym przez Fundację Greenpeace Polska, którego celem jest wsparcie i promocja działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ramach programu chcemy wesprzeć animatorów i animatorki, którzy/e połączą swoje pasje i zainteresowania z działaniami dotyczącymi ekologii, ochrony środowiska i kampanii prowadzonych przez fundację, popularyzującymi wolontariat i aktywizującymi środowisko lokalne.

W myśl zasady „Myśl globalnie – działaj lokalnie”, pod uwagę brane będą przede wszystkim projekty oparte na współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk, które będą pobudzały lokalne społeczności do działania, a w rezultacie zmierzały do wprowadzania realnych zmian w postrzeganiu potrzeb ochrony środowiska.  

 Najciekawsze projekty zostaną dofinansowanie przez fundację, a ich autorzy i autorki będą mogli/ły wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych koordynatorów kampanii Greenpeace Polska. Maksymalna kwota przeznaczona na projekt wynosi 5.000 zł.

Zgłoszenia można nadsyłać od teraz do 31 marca br., na e-mail  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
w formie listu intencyjnego, który jest dostępny na stronie www.eko-starter.pl. 

Zachęcam do rozpowszechniania informacji o programie, aby jak największa liczba osób dowiedziała się o inicjatywie i miała szansę zrealizować swój pomysł!

Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie www.eko-starter.pl

Z wyrazami szacunku
Dominika Sokołowska

Eko-starter |  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!  

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Udział w Programie „Równać Szanse 2015” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt 15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2016 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do       20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.