Społecznik Roku 2015

Rusza nabór w Konkursie o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska. Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronie internetowej www.spolecznikroku.newsweek.pl jak również na stronie Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do  07.09.2015 r. (włącznie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do POBRANIA:

PLAKAT

LOGO

INFORMACJA o KONKURSIE

Konkurs "Na dobry początek"

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!”.  Inicjatywa skierowana jest dla dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys.  mieszkańców. O dofinansowanie w wysokości 3-10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 września br. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Fundacji BGK www.fundacjabgk.pl

INFORMACJA DO POBRANIA I UDOSTĘPNIANIA

Z Tourettem po Polsce - zgłoś się !

"Z Tourettem po Polsce" – program przeciw wykluczeniu chorych realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a w partnerstwie z: Norsk Tourette Forening, Fundacją Rozwoju Wolontariatu, Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, przy wsparciu Norwegii, Islandii, Lichtensteinu w ramach programu wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W regulaminie znajdują się m.in. informacje jakie działania powinien podjąć wolontariusz - lider, a jakie wolontariusz - pomocnik. Warunki udziału, i inne informacje.

Zapraszamy do udziału i zgłaszania się !

Zapoznaj się z REGULAMINEM  i złóż odpowiedni wniosek: Formularz_rekrutacyjny_lidera_wolontariusza, formularz_rekrutacyjny_dla_wolontariusza_pomocnika_lidera

Nagrody dla najbardziej efektywnych LOKALNYCH PARTNERSTW POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Nagroda dla najbardziej efektywnych Partnerstw, będących członkami Pracowni Dobra Wspólnego zostanie przyznana tym organizacjom, dzięki którym partnerstwa osiągnęły ważne rezultaty w zakresie:

- integrowania osób, podmiotów i środowisk realizujących misję PDW,

- tworzenia możliwości wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń dotyczących współpracy lokalnej na rzecz dobra wspólnego,

- gromadzenia, rozwijania i upowszechniania wiedzy dotyczącej zarówno koncepcji dobra wspólnego, jak i metod współpracy społeczności lokalnych na jego rzecz,

- wspierania - przede wszystkim poprzez szkolenia i doradztwo

- rozwoju i trwałości działających lokalnych partnerstw na rzecz dobra wspólnego oraz tworzenia nowych partnerstw,

- rozwijania i doskonalenia unikalnej metody aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych opartej na trzech fundamentach: motywowaniu, partnerstwie i dobru wspólnym,

- popularyzowania dorobku i doświadczeń PDW, PAFW i ARFP dotyczących animacji i aktywizacji lokalnej,

- uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach jako prelegenci promujący ideę budowania partnerskiej współpracy międzysektorowej na rzecz dobra wspólnego,

- inspirowania społeczności posiadających potencjał do zawiązania partnerstwa,

- poszerzania grona partnerów.

Nagroda zostanie przyznana 1 do 2 organizacji przy czym wysokość jednej nagrody nie może przekroczyć 30 tysięcy złotych. Nagrody zostaną przekazane Ośrodkom Działaj Lokalnie z przeznaczeniem na kapitał żelazny lub na inne cele związane z umacnianiem działań Partnerstwa.

Więcej informacji pod linkiem

DYPLOM MARZEŃ - kolejna edycja konkursu

Daj szansę na DYPLOM Z MARZEŃ

Ruszyła kolejna edycja konkursu „DYPLOM Z MARZEŃ”, adresowanego do pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz wspierać najzdolniejszych maturzystów ze wsi i małych miast i spełnić ich marzenia o studiowaniu, zgłoś się do konkursu!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane lokalne NGO do udziału w Programie finansowania stypendiów na I rok studiów. Konkurs skierowany jest do organizacji lokalnych, które chciałyby dołączyć do koalicji partnerów uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych i które prowadzą już programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych lub są gotowe wkrótce takie uruchomić.

Uczestnicząc w Programie, organizacja pozarządowa daje swoim podopiecznym niepowtarzalną szansę zaistnienia w systemie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych, a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy organizacje, które będą uczestniczyć w Programie Stypendiów Pomostowych po raz pierwszy. Warunkiem udziału w Programie jest zgromadzenie 25% kosztu stypendium na I rok studiów, przy czym organizacje zlokalizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców mogą się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 20% kosztu stypendium z Fundacji Wspomagania Wsi - wkład finansowy organizacji wynosi wówczas tylko 5%.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, rozbudowanego systemu stypendialnego, wspierającego zdolnych i ambitnych młodych ludzi z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Stypendyści pomostowi, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, po I roku studiów mogą ubiegać się o stypendia na II rok i kolejne lata studiów, stypendia na studia zagraniczne, stypendia doktoranckie, a nawet staże za granicą oraz stypendia językowe.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ KONKURSU DYPLOM Z MARZEŃ 2015 ORAZ JEGO ZASADAMI.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Czytaj więcej: DYPLOM MARZEŃ - kolejna edycja konkursu