Klasa BGŻ - najlepsi gimnazjaliści - oferta dla was!

Klasa BGŻ:  RÓWNE SZANSE – NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Utalentowani, zdolni, zaangażowani społecznie gimnazjaliści – to właśnie do nich adresowany jest program stypendialny „Klasa BGŻ”.

Klasa BGŻ to ogólnopolski program stypendialny, który umożliwia uzdolnionym absolwentom gimnazjum, pochodzącym z małych miejscowości, których sytuacja materialna i społeczna może utrudniać im dalszy rozwój, naukę w renomowanych liceach w największych miastach w Polsce.

5 liceów partnerskich – 5 lokalnych koordynatorów programów zapewniają uczniom edukację na najwyższym poziomie:

- VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie - XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu - I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie - III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni - XIII LO w Szczecinie

W ciągu 12 lat historii trwania programu, 566 młodych ludzi z ponad 300 miejscowości z całej Polski otrzymało wsparcie finansowe na rozwój i edukację. Obecnie w programie w 5 szkołach uczy się 159 uczniów. Od 2009 roku projekt objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej.  W listopadzie 2012 roku „Klasa BGŻ” zdobyła tytuł najlepszego programu stypendialnego przyznawanego przez firmy w konkursie „Dobre Stypendia 2012”.

 Otrzymać stypendium może absolwent szkoły gimnazjalnej, który: dobrze się uczy  (średnia ocen co najmniej 4,8), pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty minimum socjalnego tj. 912,00 zł, mieszka na wsi, w małym mieście lub mieście powiatowym (ziemskim), chce się rozwijać, ma ponadprzeciętną motywację, lubi i chce pomagać innym (wolontariat, pomoc społeczna) zostanie zarekomendowany przez szkołę macierzystą.

W roku szkolnym 2015/2016 do 5 szkół przyjmiemy 50 stypendystów.

Co oferuje program? Uczeń zakwalifikowany do programu otrzymuje: 4-letnie stypendium: 3 lata pełnego wsparcia w trakcie nauki w liceum w wysokości ok. 8000 zł rocznie (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, zajęcia dodatkowe, udział w lipcowym obozie integracyjnym, stała opieka wychowawcza, wszechstronny rozwój talentów i kompetencji społecznych) oraz stypendium pomostowe na I roku studiów dostęp do nagród stypendialnych oraz przygotowanie do prestiżowych stypendiów zagranicznych wieloletnie wsparcie po zakończeniu nauki w liceum i na studiach oraz bogatą ofertę rozwoju zawodowego (praktyki, staże, oferty pracy w Banku i u klientów Banku) członkostwo w prestiżowym Stowarzyszeniu Absolwentów Klasy BGŻ, w którym obecnie działa 406 absolwentów

Program jest efektywną formą wyrównywania szans edukacyjnych. Potwierdzają to wyniki uczniów „Klasy BGŻ”, znacznie lepsze od średniej ocen osiąganych w poszczególnych szkołach partnerskich oraz ponadprzeciętne osiągnięcia absolwentów na studiach wyższych i w życiu zawodowym.

Rekrutacja do XIII edycji programu rozpoczęła się 2 marca 2015 r. i potrwa do 12 kwietnia (z wyjątkiem liceum w Krakowie, gdzie rekrutacja trwa do 30 kwietnia).

Kandydaci mogą zgłaszać się do programu za pomocą specjalnego formularza on-line dostępnego na stronie: http://www.fundacja.bgz.pl/klasa_bgz/Aplikacja_on_line.html

Więcej informacji: http://www.fundacja.bgz.pl, http://www.absolwenciklasybgz.pl/

Pytania prosimy kierować  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem 22 860 57 93

KONKURS - Dziennikarze w akcji!

Dziennikarze – w akcji! Lokalne media obywatelskie Konkurs dla profesjonalnych mediów lokalnych Funduszu Mediów we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii

Redakcje mediów lokalnych mają potencjał stwarzania nowych modeli komunikacyjnych i współtworzenia lokalnej wspólnoty, w której liczy się partnerstwo, swoboda wyrażania potrzeb i opinii, świadomość „dobra wspólnego“  i skuteczne mechanizmy perswazji i presji na władze lokalne. Konkurs „Dziennikarze – w akcji! Lokalne media obywatelskie” ma zachęcić profesjonalne media lokalne, by – we współpracy ze społecznikami - użyły narzędzi dziennikarskich do zainicjowania takiej właśnie debaty wokół „dobra wspólnego“, a następnie towarzyszyły wynikającej z niej aktywności obywatelskiej. Wyjście zza biurka (czy raczej zza laptopa) ma posłużyć nie tylko temu, by zebrać „materiał“ czy dotrzeć do „źródeł“, ale także temu, by przymierzyć się – razem z odbiorcami przekazu – do rozwiązania społecznego problemu, który zostanie zdefiniowany w takiej debacie lub w innym trybie. 

Konkurs  organizowany jest przez Fundację Towarzystwa Dziennikarskiego „FUNDUSZ MEDIÓW“ oraz Akademię Rozwoju Filantropii w ramach programu „Działaj lokalnie“. Ma na celu wspieranie profesjonalnych redakcji mediów lokalnych w roli społecznych liderów poprzez finansowe wsparcie wartościowych inicjatyw zgodnych z zasadami opisanego wyżej dziennikarstwa obywatelskiego. Łączna pula grantów wynosi 13 tys. zł. 

KTO, CO, JAK?

Redakcje mediów lokalnych wraz z  ośrodkiem „Działaj lokalnie“ składają wniosek o dofinansowanie projektu dziennikarstwa obywatelskiego. 

Proponują nowatorskie formy łączenia pracy dziennikarskiej ze stymulowaniem aktywności obywatelskiej. Opisują podział zadań między dziennikarzy i społeczników z „Działaj lokalnie“. 

Wypowiedź dziennikarska może przybrać formę artykułu lub cyklu artykułów (w prasie lub w internecie), filmu, programu radiowego czy telewizyjnego, wystawy fotograficznej itp. Działaniom i publikacjom towarzyszy komunikacja w internecie (fora, głosowania, sondy, akcje mailowe). 

Publikacja materiału dziennikarskiego splata się z animacją  działań społecznych: organizowaniem zebrań i debat, zamawianiem ekspertyz, wywieraniem presji na władze poprzez obecność na posiedzeniu rady itd. Tematyka jest uzależniona od lokalnych potrzeb/problemów. Może dotyczyć interesu mieszkańców jednej ulicy ( „Ulica Lipowa bez lip?“), konkretnej placówki  publicznej („Gimnazjum nr 5 - szkoła przetrwania“), czy problemu całej gminy („Nasi bezrobotni na wieki wieków?“).  

Jury złożone z uznanych dziennikarzy przyzna cztery mini-granty w wysokości 2-5 tys. zł na realizację działania. 

Przedstawiciele nagrodzonych redakcji zostaną zaproszeni na wrześniową galę Akademii Rozwoju Filantropii, podczas której będą mieli okazję opowiedzieć o swojej działalności. 

KALENDARZ

Ogłoszenie konkursu: kwiecień 2015

Rozstrzygnięcie konkursu: sierpień 2015

Uroczyste ogłoszenie wyników: wrzesień 2015 

Realizacja projektów: do końca grudnia 2015

3 tygodnie na szkoleniu w USA

Da się? TAK!

Informacja dla Absolwentów i Tutorów Programu Liderzy PAFW oraz zachęta dla pozostałych osób, aby działać, rozwijać się i widzieć dalsze możliwości.

Ambasada USA oferuje dla Absolwentów i Tutorów Programu Liderzy PAFW, którzy bardzo dobrze komunikują się w języku angielskim 3 tygodniowe szkolenie.

Jest to Program "Smarter Leader Challenge" prowadzony przez Meridian International Center (www.meridian.org)

oferta jest kierowana do rozpoznawalnych w swoich środowiskach liderów, którzy gotowi są rozpocząć pracę lub już pracują nad istotnym społecznie, łączącym różne sektory projektem, którego wpływ obejmuje co najmniej 1000 osób z wybranej społeczności.

 Oferta zakłada udział w 3-tygodniowym szkoleniu prowadzonym w maju br. w USA, a następnie 9-12 miesięczne wsparcie online od doświadczonego mentora w realizacji ww. projektu.

Aplikacje należy przesyłać do 18 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wypełniając po angielsku załączony formularz (pod nazwą Project Proposal Worksheet Meridian).

Więcej informacji znajdziecie w załączonych dokumentach (Meridian About Smarter Leaders – to szczegółowy opis projektu, 2015 participants in Meridian – to lista osób z innych krajów, które już zakwalifikowały się do udziału w projekcie).

Aplikować mogą również tutorzy, którzy już brali udział w wizycie studyjnej w USA.

Osoba kontaktowa: Anna Małyszko Program Liderzy PAFW

Fundacja Szkoła Liderów ul. Wiejska 12 A 00-490 Warszawa tel. 22 556 82 64

www.liderzy.pl

Konkurs - Funduszu Bieżących Inicjatyw

Masz pomysł, chęć na wypracowanie lub udoskonalenie metody oraz narzędzi animacji lokalnej poprawiająca jakoś życia społecznego?

Ten Fundusz jest dla Ciebie !

Fundusz Bieżących Inicjatyw dla Animatorów Dobra Wspólnego, jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a fundatorem Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW)

Szczegółowy cel Funduszu, adresaci oraz jakie inicjatywy są wpierane przez Fundusz - znajdziesz w REGULAMINIE.

Wolontariat rodzinny - nabór wniosków do końca marca 2015

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz wolontariatu rodzinnego w społeczności lokalnej. Składająca wniosek do programu grantowego organizacja już na etapie planowania projektu powinna pozyskać deklarację wsparcia ze strony urzędu gminy/powiatu lub jednostek podległych samorządowi, między innymi: biblioteki domów kultury, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych (z wyłączeniem uczelni wyższych, ośrodków pomocy społeczne, szpitali publicznych).

Na etapie składania wniosków nie wymagamy pisemnego potwierdzenia deklaracji, prosimy natomiast o podanie nazwy instytucji, danych kontaktowych oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za współrealizację projektu.

www.wolontariatrodzinny.pl